พระธาตุเรืองรอง

 

พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านสร้างเรือง  ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย ประมาณ  7.5 กิโลเมตร 

 

 

พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยการผสมผสานศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย อันได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ มีความสวยงาม และ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวพระธาตุนั้นมีความสูง 49 เมตร แบ่งออก เป็น 6 ชั้น ดังนี้

 

ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา

ชั้นที่ 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย

ชั้นที่ 4 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญ

ชั้นที่ 5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ

ชั้นที่ 6 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต และเป็นที่ชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ