น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

 

ตำแหน่งพิกัด GPS : 14.532545° 104.35906°

 

ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 85 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนหาญประมาณ 24 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2236 (กันทรอม-บ้านสำโรงเกียรติ)

 

น้ำตกห้วยจันทร์ หรือ น้ำตกกันทรอม มีต้นกำเนิดน้ำจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลา เป็นน้ำตกที่สวยงาม ไหลลดหลั่นตามเนินหินลงสู่แม่น้ำมูล บริเวณโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทร์แดง และจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี แต่จะมีน้ำมากในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

 

 

 

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ