ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

 

ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยก ถ.เทพา ตัดกับถนนหลักเมือง ศาลหลักเมือง (หลังใหม่) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 เสร็จในปี พ.ศ. 2531 ในสมัย นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเสาหลักเมืองที่ทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุด้วยหินอ่อนทั้งหลังและกระจกสี ส่วนจั่วด้านทิศใต้ประดิษฐานตรา "กาญจนาภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ