กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

 

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้เส้นทางสายส้มป่อย-ราษีไศล ถึงแยกหัวช้างเลี้ยวเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร

 

สันนิษฐานว่า ปราสาทแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน ใช้เป็นเทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์

 

กู่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างเรียงกันตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ อยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับปราสาทปรางค์กู่ที่อำเภอปรางค์กู่ ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปเกือกม้า เว้นทางเข้าด้านทิศใต้ ปรางค์ประธานองค์กลางก่อศิลาแลงและหุ้มด้วยอิฐเป็นเปลือกนอก ส่วนปราสาทบริวารที่ขนาบข้างอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ก่อด้วยศิลาแลงมีทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ปราสาททั้งสองหลังมีสภาพพังทลาย เหลือเพียงส่วนเรือนธาตุเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : วิศิษฐ์ หงษ์สมบัติ