เป็นที่ทราบกันมาช้านานแล้ว ว่าโอโซนเป็นก๊าซที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจาก ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งเราจะสังเกตุได้ง่ายๆว่า หลังจากที่ฝนตกอากาศจะสดชื่นขึ้น มลพิษในอากาศจะลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจากมีปริมาณโอโซนที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ในปัจจุบันการจราจรที่มีความหนาแน่นมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคุณเอง ได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษในอากาศที่สูงฃึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ต่าง ๆ ซึ่ง มลพิษเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปสะสมอยู่ในตัวคุณได้ตลอดเวลา เป็นผลให้ เกิดอาการต่างๆตามมา เช่น ภูมิแพ้ , ไซนัส , หอบหืด , มึนงง , วิงเวียนศรีษะ ,วัณโรค,โรคซาร์ ,ไข้หวัดนก ฯลฯ

 

** แก๊ซพิษที่น่ากลัวที่สุดคือ ก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ เพราะมันไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผู้สูดเข้าไปจะไม่รู้ถึงการได้สารพิษนี่เข้าไป จนกว่าจะเกิดอาการทางประสาท กล่าวคือ หน้ามืด อาเจียร หมดสติ จนถึงตายได้

 

เพื่อให้รู้จักกับก๊าซโอโซนมากขึ้นดังนี้ ก๊าซโอโซนคืออะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) ตามปรกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2) ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมากคือ O2 จะสามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือ กล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเอง แต่ก๊าซโอโซน (O3) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Ustable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน และการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว ซึ่ง O3 มีปฏิกิริยาสูงถึง 2.07 Volt (Oxidation Potential)

 

โอโซนมีประโยชน์อะไรบ้าง

 

- ใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิด ได้แก่ กลาก, รังแค, โรคเท้าเปื่อย, โรคงูสวัด, ผื่นคัน ฯลฯ

- ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล คลินิก และห้องปฏิบัติการ

- ใช้ในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ โอโซนสามารถกำจัดกลิ่นอาหาร ควันบุหรี่ กลิ่นอับและกลิ่นเหม็นต่างๆ ได้อย่างหมดสิ้น การเกิดกลิ่นเหม็นในน้ำเสียเป็นผลมาจากการย่อยสลายทางชีวภาพของอาหารและสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน ทำให้เกิดสารพิษต่างๆ รวมทั้งควันบุหรี่ที่มีส่วนประกอบของสารพิษมากมาย อาทิ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนซ์และก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์เป็นต้น สารเหล่านี้สามารถถูกออกซิไดซ์โดยโอโซนและเปลี่ยนให้เป็นสารที่ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ นอกจากนี้โอโซนยังสามารถกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นเหม็นในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า โรงเลี้ยงสัตว์ ห้องเก็บไวน์ และห้องบ่มเบียร์

- ใช้กำจัดสารตกค้างในผัก ผลไม้ และในอาหารทะเล สารตกค้างส่วนใหญ่ที่พบในผัก ผลไม้และอาหารทะเลคือสารฟอร์มัลดีไฮด์ สารนี้เป็นสารพิษเมื่อสะสมในร่างกายมากขึ้น จะก่อให้เกิดการอักเสบและก่อให้เกิดมะเร็งในตับได้ นอกจากนี้ยังมีสารฆ่าแมลง และวัชพืชชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ดีดีที และสารอัลดริน เป็นต้น รวมทั้งสารอินโดล ซึ่งเกิดจากการย่อยสลาย ของจุลินทรีย์ในอาหารทะเล สารตกค้างเหล่านี้เป็นสารพิษต่อตับ ไต และลำไส้ แต่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยโอโซนให้เป็นสารไม่มีพิษ

- ใช้กำจัดสารโลหะหนักที่ตกค้างในแม่น้ำได้แก่ โครเมียม ปรอท ตะกั่ว เหล็ก และแมงกานีส เป็นต้นสามารถถูกออกซิไดซ์ได้ด้วย โอโซนและเปลี่ยนเป็นรูปสารที่ไม่ละลายน้ำ

- ใช้กำจัดกลิ่นคลอรีนในน้ำประปา คลอรีนน้ำประปาเกิดขึ้นจากการใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้เกิดสารอินทรีย์ในรูปอื่นๆ อาทิ คลอโรฟอร์ม และ ไตรคลอโรเอทีลีน เป็นต้น แต่ก๊าซโอโซนสามารถ ออกซิไดซ์ OCI ให้เป็นคลอเรตไอออน CIO ที่เสถียรกว่าและปลอดภัยกว่า

- ใช้กำจัดความกระด้างในน้ำประปา ความกระด้างในน้ำประปาเกิดจากเกลือไบคาร์บอเนตให้อยู่ในรูปของเกลือเปอร์คาร์บอเนต ซึ่งจะสลายตัวเป็นเกลือคาร์บอเนตในที่สุด

- ใช้กำจัดแอมโมเนียในอ่างเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกุ้ง การเกิดแอมโมเนียในน้ำเป็นผลมาจากการย่อยสลายของมูลที่สัตว์น้ำปล่อยทิ้งออกมา และสารอาหารที่ใช้เลี้ยงแบคทีเรีย ทำให้น้ำมีความเป็นด่างมากเกินไป ซึ่งไม่เหมาะต่อการเลี้ยงปลาและกุ้ง ดังนั้นการให้โอโซน จะช่วยกำจัดแอมโมเนียในน้ำให้เป็นเกลือไนเตรด

- ใช้ในการป้องกันการเกิดตะไคร่ในสระว่ายน้ำเนื่องจากไขมันและสารอินทรีย์ต่างๆในน้ำ ได้แก่ แอมโมเนีย ไนเตรด และฟอสเฟต เป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการแพร่กระจายของตะไคร่น้ำมากขึ้น ซึ่งเป็นขบวนการยูโทรฟิเคชั่น ทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น และเปลี่ยนเป็นสีเขียว ดังนั้นการใช้โอโซนจะช่วยทำลายแหล่งอาหารของแบคทีเรียและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น

- ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น สารไซยาไนด์ที่ได้จากโรงงานชุบโลหะเหมืองแร่ทอง ร้านเงิน ร้านถ่ายรูป และร้านทองรูปพรรณ เนื่องจากสารไซยาไนด์เป็นสารพิษที่รุนแรงสามารถทำให้สัตว์น้ำตายได้ เมื่อมีปริมาณมากกว่า 100 ส่วนในล้านส่วนในน้ำ ดังนั้นก๊าซโอโซนสามารถกำจัดไซยาไนด์ไอออนได้โดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไนเตรดไอออน

- ใช้ในการชำระล้างคราบไขมันและสิ่งสกปรกบนผิวหนังและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในต่อมผิวหนังเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวล และชุ่มชื้นมากขึ้นและยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นด้วย

 

เนื่องจากโอโซนมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไปใช้งานอย่าง กว้างข้าง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซน , เครื่องฟอกอากาศ , เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://shopping.thaifitway.com/