บ้านขุนอำไพพาณิชย์

 

ตำแหน่งพิกัด GPS : N15.11438° E104.33232°

 

ตึกขุนอำไพพาณิชย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2468 เดิมเป็นบ้านส่วนตัวของขุนอำไพพาณฺิชย์ (นายอินทร์ นาคสีหราช) ตั้งอยู่บริเวณตลาดใน (ตลาดเก่า) ของจังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า "ตึกขุนอำไพ" หลังจากขุนอำไพถึงแก่กรรม อาคารหลังนี้ได้เปิดให้เช่าพักอาศัยและประกอบกิจการค้าอยู่นานร่วม 40 ปี จนปี พ.ศ.2523 อาคารมีสภาพชำรุดมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยได้ เทศบาลนครศรีสะเกษจึงได้ประกาศเป็นเขตหวงห้าม กระทั่งปี พ.ศ.2538 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานแห่งนี้ รวมทั้งดำเนินการบูรณะซ่อมแซมจนมีสภาพดังเดิมที่ปรากฎในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายประกอบโดย : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ