การจัดแบ่งพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่

 

เราคำนึงถึง "สุขภาพและสิทธิส่วนบุคคล" ของลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการกับทางร้าน เราจึงมีการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่แยกเอาไว้ต่างหาก เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนและเป็นอันตรายกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่      โดยมีป้ายแสดงบอกอย่างชัดเจน รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดของทางร้านด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และไม่ให้กลิ่นเข้าไปสร้างความรบกวน ภายในห้องโดยสารของรถลูกค้า