บรรยากาศภายในร้าน

 

เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในตัวร้านเป็นอย่างมาก"ต้นไม้" จึงถูกจัดวางไว้อยู่ทั่วทั้งบริเวณ เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ของการช่วยเพิ่มต้นไม้ให้กับสังคม ให้สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนปอดสำหรับลูกค้าและชุมชน เข้ามานั่งพักรอแล้วได้รับอากาศ บริสุทธิ์ ได้ผ่อนคลาย ได้พักผ่อน และได้รับงานบริการที่มีคุณภาพจากเรา เพราะ "คุณ" คือ "คนสำคัญ" ที่เราพยายามเลือกสรร สิ่งดีๆ มาให้อยู่เสมอ