เคลือบสี Meguiar's

 

เคลือบสีด้วยผลิตภัณฑ์ Meguiar's Cleaner Wax , NXT Techwax 2.0 หรือ Gold Class รับฟรีทันที ผ้าไมโครไฟเบอร์ 3M 1 ผืน

 

อัตราค่าบริการ :

Cleaner Wax = 350 บาท

Gold Class = 450 บาท

NXT Techwax 2.0 = 500 บาท

(หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการล้างอัดฉีด)