HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก

Google
 
".... เป็นหนึ่งความคิดและมุมมอง   ที่แปลกแยกไปจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม   เป็นเหมือนปลาตัวเล็กๆ ที่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง    ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทั้งสองส่วน    โลก แห่งความเป็นจริงที่ขัดแย้ง    และโลกแห่งความฝันตามใจปรารถนา    พยายามแบ่งสรรปันส่วนให้เกิด ความสมดุลย์   ลดส่วนที่เกิน.....เติมส่วนที่ขาดหาย...ให้ชีวิตดำเนินอยู่บนความพอเหมาะพอดี   บอกกับ ตัวเองเสมอ  ไม่มีใครได้ทุกอย่างตามที่หวัง   และไม่มีใครพลาดหวังไปซะทุกอย่าง...."

                                                                                      "ปลาว่ายทวนน้ำ"
                                                                                        
 

Google

go to about me

 -การเดินทางของความผูกพัน
  
 1 2 3 4 5 6 7


 -ชายแปลกแยกกับใจที่แตกร้าว
    1 2 3 4 5 6 7

 -ขอเป็นดอกไม้ในสายตาเธอ
    1 2 3 4