HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
บทนำ
    
    
    
    
    Google

 

ตั้งแต่เล็กจนโตผมเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่  แต่ก็โชคดีที่ตัวเองไม่กลายเป็นคนที่สูบบุหรี่ไปอีกคนหนึ่ง หนำซ้ำยังรังเกลียด บุหรี่จนเข้าไส้  วันหนึ่งเมื่อมีกิจการเป็นของตนเอง  การจัดแบ่งพื้นที่ในการสูบบุหรี่จึงถูกจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิของกันและกัน ผมไม่ห้ามหรือบังคับสิทธิเสรีภาพของคนสูบบุหรี่ ขอเพียงสูบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้  เพราะในส่วนของคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ย่อมไม่อาจถูกละเมิด สิทธิด้วยเช่นกัน

กระทั่งในวันหนึ่ง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แวะมาขอให้ทางร้านเข้าร่วมโครงการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ที่ผมจำชื่อไม่ ่ได้แล้ว  ซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายดายมากเพราะทางร้านได้ทำมาตั้งแต่ต้น  แต่เพื่อให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ขอสื่อสนับสนุนจำพวกโปสเตอร์ที่แสดงถึงพิษ ภัยของบุหรี่จาก สสส.มาติดประชาสัมพันธ์เพิ่ม ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับโปสเตอร์เหล่านั้นมา ณ ที่นี้ด้วย  และเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึง ได้เพิ่มส่วนของ "พิษร้ายภัยบุหรี่" ลงใน web ของทางร้านด้วย  เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ  เพื่อเตือนสติ ผู้ที่สูบให้เห็นถึงผลร้ายที่จะตามมาไม่ว่าจะต่อตนเองหรือต่อผู้คนรอบข้าง  และหวังว่าจะทำให้มีคนสูบบุหรี่น้อยลง

ขอขอบคุณทุกๆแหล่งข้อมูลที่ถูกรวบรวมนำมาเสนอไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วยนะครับ

 
Last Update :  25 January, 2011