HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรก
บทนำ
    
    
    
    
    
    
    


Google

 

"อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ"    เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบนโลกนี้ไม่ว่าจะชนชาติใด นับถือศาสนาใด ไม่อาจปฏิเสธความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ได้อย่างแน่นอน ต่อให้มีทรัพย์สินมากมายกองจนล้นฟ้า   หาก ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บทุกเมื่อเชื่อวัน   เดินเข้าออกโรงพยาบาลเสมือนเป็นบ้านของตน  ชีวิตในแต่ละวันก็ไม่รู้จะหาความสุขได้จาก ตรงไหน  อย่างที่เขาว่ากันเป็นคำขวัญว่า "สุขภาพดีไม่มีขาย  อยากได้ต้องสร้างเอาเอง"  

ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดูแลตัวเองเอาสักเท่าไหร่  สุขภาพถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะว่างั้นก็คงได้  ผนวก กับกรรมเก่าแต่ปางใดก็ไม่ทราบทำให้ชีวิตมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าอยู่เป็นประจำ  บางโรคผู้คนก็รู้จักกันเป็นอย่างดี  ประเภทโรคยอดฮิตก็ว่า ได้  แต่บางโรคตอนที่หมอบอกว่าตัวเองเป็น  ตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อน  จึงพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บที่ ตัวเองเป็นเอาไว้  จะได้รู้เวลามีอาการ จะได้รู้จักดูแลตัวเองให้ถูกต้อง  ด้วยเหตุนี้เอง "รักษ์สุขภาพ" จึงเกิดขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้เป็น สัดเป็นส่วน  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเวลาต้องการใช้งานไม่ว่าจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของโลก  และยังหวังเพิ่มไปอีกว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อทุกๆผู้คนที่ได้แวะเวียนผ่านเข้ามาอ่าน  สุดท้ายที่จะขาดไปเสียไม่ได้เลยก็คือ  ขอขอบคุณทุกๆแหล่งข้อมูลที่ถูกนำมาเสนอไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง  ท่านใดที่อ่านแล้วมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่มากไปกว่าที่ทาง "รักษ์สุขภาพ" ได้นำมาเสนอ  ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตาม Link ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละเนื้อหาได้นะครับ

 Last Update :  24 January, 2011