HOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกHOME หน้าแรกGoogle

 
เนื่องการตัดคำภาษาไทยใน Internet Explorer 7   นั้นมีข้อผิด พลาดอยู่  คือ มีการตัดคำลงบรรทัดใหม่ แต่มีการนำเอาคำสุดท้าย ของบรรทัดก่อนหน้าลงมาซ้ำในบรรทัดใหม่ให้  ทำให้การจัดวาง หน้า web ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง     ซึ่งผู้เข้าชม web จะ ต้องทำการแก้ไขเอง  ซึ่งมีวิธีแก้ไขง่ายๆ  ดังต่อไปนี้1.เปิด IE7  ไปที่ Tools  แล้วเลือก Internet Options
 

 
2.ที่แท็บ General คลิ๊กเลือก Accessibility
 

 3.ที่หน้าต่าง Accessibility เลือกที่ Ignore font styles specified on webpages แล้วกดปุ่ม OK
 

Google